Oma juttu Yhteystiedot

Miltä täyttää nuoren tulevaisuus?

31.05.2012 - 11:30

Millainen on tämän hetkisen nuoren tulevaisuus. Miten nuorten pitäisi ottaa tulevaisuuden haasteet vastaan. Mitä minulla on annettavaa tälle yhteisölle. Mitä jos en pysty antamaan tälle yhteisölle tarvitsemaansa. Löydänkö paikkani? Tämän päivän nuori joutuu ajattelemaan kahden, viiden ja jopa kymmenen vuoden päähän miettiessään tulevaisuuttaan. Joudumme miettimään ja päättämään hyvin varhaisessa vaiheessa ison osan elämämme lähitulevaisuutta.

Ensimmäinen iso päätös on yläaseelta siirryttäessä hakeminen ammattikouluun, lukioon vai tarvitseeko nuori lisää aikaa ja etenisi vielä niin sanotulle ”kymppi”-luokalle. Kun on päättänyt mihin toisen asteen oppilaitokseen lähtee opiskelemaan noin kolmeksi vuodeksi, on niiden opintojen jälkeen aika päättää uudelleen. Tämä seuraava päätös tulee olemaan hyvin hankala siinä mielessä, että joudumme miettimään sen oikean reitin monesta, hyvin monesta vaihtoehdosta. Meille on tarjolla yliopisto-opintoja, ammattikorkeakoulu-opintoja, välivuosi kansakoulussa vai sittenkin välivuosi ulkomailla matkustellen tai töitä tehden. Jo yliopisto-opintojen joukossa iskee valinnanvaikeus erityisesti silloin jos moni asia kiinnostaisi, eikä vielä ole selvillä sitä itseään lähinnä olevaa kiinnostuksen kohdetta. Myös ammattikorkeakoulussa on näinä päivinä niin paljon eri suuntauksia, joiden alalla on vielä omia ”alasuuntauksia”. Välivuodenkin voi viettää monin eri tavoin. Suosituksi vaihtoehdoksikin on tullut viettää vuosi Au pairina kielitaitoaan parantaen ja samalla avustaen perhettä pientä palkkaa ja majoitusta vastaan.

Tämänpäivän nuorella on siis varaa valita, mutta mitäpä jos nuori ei vielä tiedä mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa. Monesti nuori valitseekin päätösten miettimisen lomassa töiden tekemisen, mutta töiden hakeminen vajaalla koulutuksella on varsin haastavaa ja näinä talouden epävakaina aikoina töiden hakeminen hyvin kilpailullista. Jos nuori valitseekin koulutuksen jatkamisen, liittyy siihen monta kysymystä. Koulutuksen lomassa usein pitää nuoren samalla tehdä töitä toimeen tulonsa takaamiseksi. Samalla valmistautuminen ammattiin lykkääntyy ja koulutusta vastaavia töitä on hankala saada, vaikka keskeneräisilläkin opinnoilla olisi siihen jo valmiudet. Pitkästä kouluttamisen ajasta huolimatta kouluttautuminen kannattaa pidemmänpäälle.

Tässä kilpailullisessa 2000-luvussa nuoren pitää olla valppaana ja suunnitelmallinen, muuten on vaarana tippua kyydistä ja jäädä jälkeen. Uusi ilmiö onkin kyydistä pudonneiden nuorten jääminen oman onnensa nojaan. Yhdenkin valinnan puuttumisella tai viivästymisellä saattaa olla pitkät seuraukset. Opiskelupaikan saamatta jääminen tai töittä jääminen voi luistaa nuoren nopeasti hankalaan välimaastoon, jossa punnitaan kouluttautumisen, pätkätöiden ja toimettomuuden välillä. Nuori pitäisi saada nopeasti takaisin kiinni yhteisölliseen tekemiseen, sillä koulutuspaikoilla ja töissähän syntyy varsin nopeasti tärkeitä tukiverkkoja nuoren ympärille. Kannustetaan siis työnantajia ja koulutuslaitoksia lisäämään paikkojaan nuorille, sillä voisi olla että kyydistä tippuneen nuoren saisi yllättävänkin nopeasti takaisin mukaan, jos vähän hidastettaisiin.

Elisa Anttonen

Sammon keskuslukion viestintälinjan toimitus

Jätä kommentti